- 2 min read

Ad-opleidingen: omvang en rendement

New ROA report in Dutch shows recent graduates from Associate degrees (Ad) programmes in the Netherlands are more likely to hold jobs below their level of qualification. However, their wage level is higher than that of graduates from intermediate vocational education.

roa report

Associate degrees in Nederland geen garantie voor baan op niveau

Ze werden in Nederland in 2006 ingevoerd: de Associate degree (Ad) opleidingen. Tweejarige hbo-opleidingen  op een niveau tussen mbo 4 en hbo-bachelor die ervoor moeten zorgen dat het grote gat tussen deze beide opleidingsniveaus wordt gedicht. Onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) toont aan dat dit in zekere mate is gelukt, want afgestudeerden met een Ad verdienen een salaris dat tussen het gemiddelde van mbo 4 en hbo-bachelor ligt. Toch is de missie van Ad-opleidingen nog niet geheel geslaagd. Afgestudeerden uit voltijdse Ad opleidingen hebben namelijk meer kans op een baan onder hun niveau dan gediplomeerden met een overeenkomstige hbo-bachelor. Waarschijnlijk komt dit doordat Ad opleidingen alsnog weinig bekend zijn bij werkgevers.

Overstap mbo naar hbo

Aanleiding voor de invoering van de Ad in 2006 was de wens van de overheid om meer hoger opgeleiden te krijgen. De overstap van afgestudeerde mbo’ers naar het hbo bleek vaak te groot. Aansluitend op een vierjarige opleiding opnieuw vier jaar tijd en geld investeren in een vervolgopleiding bleek voor velen een stap te ver. De Ad zou een tussenoplossing bieden, en dat blijkt inderdaad het geval. Twee jaar vervolgopleiding naar een hoger niveau is te overbruggen. Nog eens twee jaar verder studeren levert een hbo-bachelordiploma op. In 2018 kregen Ad-opleidingen een wettelijke positie als volwaardige hbo-opleiding. Ad-opleidingen blijken vooral geclusterd te zijn in enkele hogescholen en in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn, en Maatschappij, Taal en Kunst.

Werk en loon

Ad-afgestudeerden uit voltijdopleidingen hebben twee of vier jaar na diplomering bijna net zo vaak een baan als hbo-bachelorgediplomeerden, en maken evenveel kans op een vaste aanstelling. Hun bruto uurloon ligt precies tussen dat van mbo 4 en hbo-gediplomeerden. Wel is de kans 15 procentpunten groter dat ze in een functie onder hun opleidingsniveau terechtkomen. De reden daarvoor is mogelijk de onbekendheid van de Ad bij werkgevers. Toenemende bekendheid zou dit verschil tussen hbo’ers en Ad’ers mogelijk kunnen wegnemen.

Leven Lang Leren

De Ad is niet alleen gericht op mbo 4-studenten en havoleerlingen die de stap naar een vierjarige hbo-bachelor te groot vinden, maar ook op werkenden die zich in het kader van een Leven Lang Leren willen om- of bijscholen. Deze laatste categorie studenten volgt vooral de duale en deeltijdse Ad-varianten. Daarmee heeft de Ad potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan Leven Lang Leren-trajecten voor werkenden.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met dr. Barbara Belfi (b.belfi@maastrichtuniversity.nl), projectleider HBO-Monitor, of Prof. dr. Didier Fouarge (d.fouarge@maastrichtuniversity.nl), projectleider Project Onderwijs-Arbeidsmarkt, telefonisch 043-388 36 47. Het onderzoek is tot stand gekomen als onderdeel van de HBO-Monitor (gefinancierd door de Vereniging Hogescholen) en het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (gefinancierd door NRO, UWV, S-BB en Randstad). U kunt tevens terecht bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 52 30, e -mail margot.krijnen@maastrichtuniversity.nl. De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via e-mail pers@maastrichtuniversity.nl. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 36 43 34 88.

> Download report

back to overview