- 1 min read

Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen

In this report in Dutch we describe a framework with evaluation methods which can be applied to evaluate lifelong learning initiatives.

life long learning

Het belang van een leven lang ontwikkelen is goed doorgedrongen tot brancheorganisaties, werkgevers en grote groepen werknemers en staat ook hoog op de agenda van de overheid. Het blijft echter de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen én zich de juiste competenties eigen maakt. Dat hier veel over nagedacht wordt, is onder andere te zien aan de talrijke initiatieven rondom het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO). Het betreft echter meestal pilots die niet of nauwelijks geëvalueerd (kunnen) worden, waardoor vaak het wiel opnieuw moet worden uitvonden en er geen goed beeld is van wat effectieve manieren zijn om het LLO te stimuleren. Het is nog onvoldoende vanzelfsprekend dat een initiatief gericht op het bevorderen van een leven lang ontwikkelen zodanig opgezet wordt dat een goede effectmeting mogelijk is. Onder meer door selectie van specifieke bedrijven of werknemers in dergelijke initiatieven zijn de effecten niet eenduidig te analyseren en worden de effecten ervan vaak ook overschat, omdat de scholing ook zonder de stimulans (interventie) wel had plaatsgevonden (het zgn. dead-weight loss effect).

Auteurs: Andries de Grip (ROA), Annemarie Künn-Nelen (ROA), Raymond Montizaan (ROA)

>> Download report in Dutch

back to overview